Prosli put ...


Masena spektrometrija: metabolomika i proteomika


Maseni spektrometar je vaga


Vježba

U svim člancima preskočite dijelove koji ulaze u tehničke detalje masene spektrometrije i obratite pažnju na primjene.

  • Zadatak 1: Metabolomika
  • Zadatak 2: Proteomika
  • Zadatak 3: Biomarkeri (proteomika+metabolomika)