Mutacije

Vježba

U svim vježbama zadatak je postaviti dijagnozu na osnovi simptoma, i objasniti molekularnu osnovu bolesti.

Prvu informaciju možemo potražiti u Wikipediji.

Nadalje, informacije možemo potražiti u

Primjer prezentacije

Zadaci