Farmakogenomika i ciljana terapija za tumore

Vježba

U svim vježbama zadatak je objasniti fizičku osnovu interakcije varijanata i farmakoloških molekula. Počnite na stranici PDB-a, databaze proteinskih struktura. Što kaže o zadanim identifikatorima (na početku svakog zadatka)?


Za vizualizaciju proteinske strukture koristit ćemo danas PyMol, instaliran na vašem računalu.


Frekvencije mutacija u općoj (nominalno zdravoj populaciji) gnomAD Browser.


Primjer prezentacijeZadaci


Kolekcija farmakogenomičkih informacija: PharmGKB