WES

Vježba 3

U svim vježbama zadatak je pronaći varijantu koja je najuvjerljiviji kandidat za uzročnika bolesti. Roditelji nemaju fenotip (simptome) a referentni sklop genoma je GRCh37.

“VCF” (variant calling file) smo smanjili na nekoliko unosa.

Upute

Pri ocjenjivanju varijanata možemo koristiti slijedeće pokazatelje:

Dodatni savjeti

Zadaci

Zadatak1:

Zadatak 2:

Zadatak 3:

Zadatak 4:

Zadatak 5:

Primjer prezentacije:
Vježba 4

Svi rade istu vježbu: demo slučaj kompanije Codified Genomics

Upute

U prezentaciji