NGS

donijeti indexe u petak!

komentar o prezentiranju i slusanju prezentacije
Zadaci