NGS1

tehnologija sekvenciranja
Frederick Sanger Craig Venter  • Gunshot sequencing game


  • Zadaci

    U svim zadacima obratiti pažnju na signal kojim se učitava ogradnja nukleotida u rastući lanac. Ne morate se baviti time kako se dobivaju i umnoyavaju fragmenti.