Panel sekvenciranje u tumorima 2

Odlučivanje na osnovi rezultata NGS u tumorima


Zadaci

U svim zadacima, u prezentaicji: