NGS1

tehnologija sekvenciranja
Frederick Sanger Craig Venter  • Gunshot sequencing game  • Realistična duljina (~150 nt), dubina sekvenciranja (nekoliko 100 do nekoliko 1000) i preklapanje fragmenata pri sekvencioniranju genoma. Crveno - ciljano područje. Svaka linija dogovara jednom fragmentu.

  • Zadaci

    U svim zadacima obratiti pažnju na signal kojim se učitava ogradnja nukleotida u rastući lanac.