Primjene i terapija


Vježba

Savjet/sugestija: za svaki članak koji imate objasnite apstrakt u prezentaciji. Zatim se vratite i stavite u prezentaciju ključnu sliku za svaki članak. I tek onda se vratite popunjavati detalje, koliko stignete.


Zadatak 1: tekuća biopsija
Zadatak 2: sekvenciranje genoma u prenatalnoj dijagnostici:
Zadatak 3: Genska terapija na Oftalmologiji na Sv. Duhu
Zadatak 4: Milasen